OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
logo

Opći uvjeti korištenja

Osnovni podaci o pružatelju usluge

Naziv: ANI FITNESS d.o.o. (u nastavku: Društvo – pružatelj usluge)
ID broj: 4272464600005
Sjedište: Ulica fra Lovre Šitovića 6, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina
Broj upisa u sudski registar: 64-01-0117-21
Adresa elektroničke pošte: fitnessanny@fitnessanny.com

1. OSNOVNI POJMOVI

Ovi opći uvjeti korištenja odnose se na sve posjetitelje ove web stranice. Molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi s tim. Pristupom i korištenjem ove stranice suglasni ste poštivati uvjete korištenja i biti vezani njima. Samo uz Vaš pristanak na naše uvjete možete pristupiti kreiranju računa i našem članstvu. U nastavku opisujemo najvažnije pojmove:

 • Usluga se odnosi na fitness programe koji se isporučuju putem web platforme i aplikacije.
 • Pružatelj usluge (u ovom se Aktu naziva „Društvo“, „FitnessAnny“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na ANI FITNESS d.o.o., Ulica fra Lovre Šitovića 6, 88320 Ljubuški, BiH, ID broj 4272464600005.
 • Korisnik usluge (član) je svaka osoba koja kreira račun i pristupi usluzi.
 • Paketi predstavljaju fitness programe unutar usluge koji su raščlanjeni u svrhu izbora i preferencija svakog od korisnika usluge.

2. KORISNIČKI RAČUN

Ova web platforma i aplikacija se koristi samo u zakonite svrhe, tako je svaki korisnik usluge izričito ovlašten samo za:

 • Pregled i konzumiranje sadržaja korištenjem software-a i alata prema naputku pružatelja usluge;
 • Nekomercijalnu i osobnu upotrebu usluge.

Bez prethodnog pismenog dopuštenja pružatelja usluge, zabranjeno je: kopirati, emitirati, reproducirati, ponovno objavljivati, pohranjivati (u bilo kojem mediju), prenositi, emitirati, distribuirati, prikazivati ili reproducirati u javnosti, prilagođavati ili mijenjati na bilo koji način sadržaj ili stvarati djelo izvedeno iz naše web platforme i aplikacije.

3. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Uzimajući u obzir korištenje web stranice i usluge, korisnik usluge je suglasan da će dati istinite, točne, aktualne i potpune informacije o sebi te ažurirati sve informacije prema potrebi.

Zaštita privatnosti Vaših osobnih podataka nam je od najviše važnosti. Svaki račun koji korisnik usluge kreira putem ove stranice je njegov osobni i ne može ga koristiti nitko drugi. Svaki pojedinačni korisnik usluge je odgovoran za očuvanje povjerljivosti svoje lozinke i korisničkog imena koje pružatelj usluge predaje prilikom otvaranja računa. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti koje se pod njegovom lozinkom odvijaju.

Korisnik usluge je odgovoran za povjerljivost korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računu.

Korisnik usluge će pružatelja usluge odmah obavijestiti o svim očiglednim povredama sigurnosti kao što su gubitak, krađa ili neovlašteno otkrivanje ili korištenje Vašeg korisničkog imena ili lozinke slanjem e-pošte na info@fitnessanny.com.

Korisnik usluge prihvaća suglasnost da neće učitavati ili prenositi računalne viruse ili drugo što je dizajnirano s namjerom da prekida ili ometa normalne radne postupke računala. Svaka neovlaštena izmjena, diranje ili promjena bilo koje informacije, ili bilo kakvo ometanje dostupnosti ili pristupa ovoj stranici strogo je zabranjeno.

4. ZDRAVSTVENO STANJE KORISNIKA USLUGE

 • Korisnik usluge je obvezan sam procijeniti svoje mogućnosti vježbanja, te preuzima vlastitu odgovornost nad korištenjem opreme ili sudjelovanjem u paketima i vježbama ako zna da time može negativno utjecati na svoje zdravstveno stanje.
 • Prihvaćanjem ovih uvjeta, korisnik usluge izjavljuje da, koliko je njemu poznato, nema nikakav fizički, medicinski ili drugi invaliditet ili stanje koje bi moglo biti prepreka pristupanju vježbi unutar usluga, odnosno gdje takve aktivnosti mogu rezultirati bilo kakvom bolešću, ozljedom ili smrću kao rezultat korištenja usluga.
 • Ukoliko se pojave medicinski ili drugi zdravstveni problemi, korisnik usluge će kontaktirati liječnika kako bi se konzultirao o mogućnosti nastavka vježbanja.
 • Ovime korisnik usluge izjavljuje da pružatelj usluge nije dao nikakav medicinski savjet prije nego što je započeo s vježbanjem.
 • Pružatelj usluge ne odgovara za pogoršano zdravstveno stanje korisnika usluge.

5. DATUM POČETKA KORIŠTENJA USLUGE

Nakon prijema uplate, kreiramo osobni račun korisnika usluge kojim pristupa našem članstvu za korištenje usluge. Uslugu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu.

6. OPIS PAKETA

Sukladno Vašim potrebama i željama možete izabrati jedan od naših ponuđenih paketa:

OSNOVNI PAKET

 • 12 treninga mjesečno
 • treninzi dostupni na aplikaciji 24 sati od emitiranja
 • motivacijske grupe
 • općeniti plan prehrane
 • Dnevni meniji
 • Članarina: 40 BAM (21 EUR)

PREMIUM PAKET

 • 48 treninga mjesečno
 • Treninzi dostupni na aplikaciji 72 sati od emitiranja
 • ZUMBA (toning, gold)
 • Program za trudnice
 • motivacijske grupe
 • Općeniti plan prehrane
 • Dnevni meniji
 • Tematski video poziv
 • Podrška stručnog tima
 • Live edukacije
 • Članarina: 60 BAM (31 EUR)

PREMIUM+ PAKET

 • 48 treninga mjesečno
 • Treninzi dostupni na aplikaciji 72 sati od emitiranja
 • ZUMBA (toning, gold)
 • Program za trudnice
 • motivacijske grupe
 • Individualni plan prehrane kreiran od strane nutricionista
 • Dnevni meniji
 • Tematski video poziv
 • Podrška stručnog tima
 • Live edukacije
 • Članarina: 100 BAM (51 EUR)

7. NAPLATA USLUGE

Za sve naše usluge plaćanje se vrši u konvertibilnim markama za korisnike usluga u Bosni i Hercegovini, a za sve korisnike usluga iz inozemstva u protuvrijednosti u valuti EUR.

Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se konvertirati u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost minorne razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini.

Sve članarine i eventualne prateće naknade uključuju porez na dodanu vrijednost (17%).

Zadržavamo pravo na povećanje članarine u bilo kojem trenutku. Ako povećamo članarinu i naknade, poslat ćemo obavijest o povećanju najmanje 30 dana unaprijed putem e-pošte kojom ste prijavljeni u naše članstvo.

Ukoliko se odlučite da izabrani paket nije za Vas odgovarajući, rado ćemo Vam ponuditi zamjenski, uz eventualnu nadoplatu.

8. RASKID UGOVORA

Raskid ugovora od strane pružatelja usluge

Članstvo korisnika usluge se može ograničiti ili prekinuti u sljedećim slučajevima:

 1. ako postoji očigledna opasnost po zdravlje i/ili sigurnost korisnika usluge;
 2. nepridržavanje, neprikladno ili štetno ponašanje u koje je uključen korisnik usluge;
 3. ukoliko korisnik usluge ne izvršava obaveze plaćanja svojih članarina;
 4. ukoliko pojedinačni korisnik usluge štetnim ponašanjem utječe na aktivnosti ostalih korisnika;
 5. ukoliko je korisnik platio uslugu unaprijed za buduće razdoblje, pružatelj usluge nije obvezan na povrat sredstava ukoliko su povrijeđene stavke od a) do d). U svim ostalim situacijama prema ovom Aktu, povrat je moguć.

Raskid ugovora od strane korisnika usluge

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana nakon početka članstva ili obnove članstva u tekućem mjesecu, a za sljedeći mjesec, bez navođenja razloga.

Zahtjev za prekid članstva se može podnijeti pružatelju usluge e-mailom, navođenjem imena i prezimena, e-mail adrese, točne adrese korisnika usluge, eventualnog razloga prekida članstva, uz navođenje datuma i potpisa korisnika usluge.

Zahtjev uputite na: ANI FITNESS d.o.o., Ulica fra Lovre Šitovića 6, 88320 Ljubuški, ili-ili na e-mail: info@fitnessanny.com

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će portal web stranica FitnessAnny, odnosno svi njegovi sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, štetni softver i slično).

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo neizvršavanje ili za kašnjenje u izvršenju bilo koje naše obveze prema navedenim uvjetima, a koji su uzrokovani događajima koji su izvan naše razumne kontrole. To može uključivati, na primjer, nemogućnost pružatelja internetskih usluga da vam dostavi obavijesti ili e-poštu koju smo namijenili.

Moguća su odstupanja podataka na web stranici u izuzetnim slučajevima. Pružatelj usluge ne jamči potpunu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. Fotografije proizvoda i vršenja usluga ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: info@fitnessanny.com

Osim prethodno navedenog, isključujemo potpunu odgovornost od sljedećeg:

 • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja zabranjenih sadržaja, te ostalih sadržaja protivnim uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača i ostalih osoba nad kojima pružatelj usluge nema izravan utjecaj na web stranici FitnessAnny i Aplikaciji.
 • za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe vezano za korištenje web stranice FitnessAnny i Aplikacije, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcionalnosti, zlouporabe korisničkog računa i slično.
 • za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici FitnessAnny i Aplikaciji.
 • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranici FitnessAnny i Aplikaciji, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcionalnosti,
 • za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje Internet stranica treće strane, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici FitnessAnny i Aplikaciji.

10. KRATKOTRAJNI PREKID ISPORUKE USLUGE

Kao rezultat popravka, održavanja, državnih praznika ili posebnih prigoda, FitnessAnny može povremeno ograničiti upotrebu ili privremeno zatvoriti ili zaustaviti aktivnosti. Neće biti smanjenja, ili povrata članarina ili drugih naknada tijekom razdoblja kada se dogodi gore navedeno. Termini paketa mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti.

Pružatelj usluge zadržava pravo povremene promjene objekta, ukidanja ili dodavanja sadržaja i generalno usluga, te promjene vrste ili količine usluga.

11. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

FitnessAnny je registrirani žig društva ANI FITNESS d.o.o.

Sav sadržaj na web platformi i aplikaciji u vlasništvu je Društva, što uključuje materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili patentima.

Materijali uključuju, ali se ne ograničavajući, na tekst, softver, skripte, kod, dizajn, grafička rješenja, fotografije, zvukove, glazbu, videozapise, aplikacije, interaktivne značajke i sav ostali sadržaj.

Korištenje ili zlouporaba znakova FitnessAnny, poput naziva proizvoda, naziva tvrtki, logotipa ili bilo kojeg drugog materijala sadržanog u sklopu usluge, izričito je zabranjeno. Konkretno, ne može se koristiti nijedan zaštitni znak prikazan na ovoj stranici kao poveznicu ili dijelom svojih materijala bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika zaštitnog znaka.

FitnessAnny svjesno ne krši niti dopušta drugima da krše autorska prava drugih. Odmah ćemo ukloniti ili onemogućiti pristup materijalu za koji znamo da krši autorska prava ili ako postanemo svjesni okolnosti iz kojih je aktivnost kršenja autorskih prava očita.

Ako smatrate da je Vaš vlastiti rad ili rad treće strane za koju ste ovlašteni djelovati, prikazan na ovoj stranici ili je na drugi način kopiran i učinjen dostupnim na ovoj stranici na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, obavijestite nas u pisanom obliku uz obavezne osobne podatke podnositelja prijave, inače se neće uzeti u razmatranje.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Pristupanjem članstvu izjavljujete suglasnost da će za sve eventualne sporove s pružateljem usluge biti nadležan sud prema sjedištu pružatelja usluge.

Datum zadnje izmjene: 05.03.2024.

Pridruži se zajednici!
163k PRATITELJA @FitnessAnny
facebook
113k PRATITELJA @infofitnessanny
instagram
9k PRATITELJA @fitnessanny
tiktok
Adresa Ljubuški Ul. fra Lovre Šitovića 6
Radno vrijeme Tu smo za Vas svakim radnim danom od 08:00h do 22:00h
Nedjelja neradna