OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024. OTVORENI UPISI ZA Kolovoz / August 2024.
logo

Zaštita privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti predstavljaju akt kojim se opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših podataka kada koristite uslugu, te se referiraju na sva Vaša prava na privatnost u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, kao i sa GDPR-om za sve korisnike s područja EU (Europske Unije).

Vaše osobne podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korištenjem usluge pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka i informacija u skladu s ovim Pravilima privatnosti.

1. DEFINICIJE

U svrhu donošenja akta o zaštiti privatnosti i lakšeg razumijevanja istog, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i GDPR Uredbe iznosimo definicije:

 • Osobni podatak podrazumijeva bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičku osobu na temelju koje je utvrđen ili se može utvrditi identitet osobe.
 • Nositelj podataka je fizička osoba čiji se identitet može ustanoviti ili identificirati, neposredno ili posredno, osobito na temelju jedinstvenog matičnog broja, te jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.
 • Zakon se odnosi na Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“ 25/2006 i 88/2015), Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik BiH“ 49/2006, 76/2011 i 89/2011-ispr.).
 • GDPR se odnosi na Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 • Usluga se odnosi na fitness programe koji se isporučuju putem web platforme i aplikacije.
 • Tvrtka (u ovom se Aktu naziva se dalje „Tvrtka“, „FitnessAnny“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na ANI FITNESS d.o.o., Ulica fra Lovre Šitovića 6, 88320 Ljubuški, BiH, porezni broj 4272464600005.
 • Kontrolor je svako javno tijelo, fizička ili pravna osoba, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka.
 • Treća strana - operator naplate je online sustav za naplatu usluge, te ju isporučuje INNOVATIO PROFICIT d.o.o., Viška 2, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 65368355175.
 • Web stranica je Internet adresa koja predstavlja pregled usluge i mogućnost prijave na uslugu. U svrhu ove usluge, ista se nalazi na poveznici https://fitnessanny.com/
 • Web platforma je sučelje koje se nalazi unutar web stranice Tvrtke, a koje služi za pružanje usluge.
 • Aplikacija je software rješenje Tvrtke koja služi za pružanje usluge.
 • Društvena mreža predstavlja profil na Facebook društvenoj mreži https://www.facebook.com/fitnessanny, te s njom povezanom Instagram stranicom https://www.instagram.com/infofitnessanny/
 • Račun predstavlja jedinstveni račun kreiran za Vaš pristup usluzi.
 • Država se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
 • Korisnik je svaka osoba koja napravi račun i pristupi usluzi.
 • Interesant je svaki posjetitelj web stranice, koji iskazuje interes za uslugom, ali nije nužno korisnik i nema nužno kreiran račun.
 • Sadržaj je sav materijal unutar usluge.

2. VRSTE PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Platforma obrađuje osobne podatke, podatke o korištenju usluge i „kolačiće“.

1A. Osobni podaci

Za korištenje naše usluge, možemo od Vas tražiti da nam dostavite određene osobne podatke koji se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci koji mogu identificirati nositelja podataka sa korisnikom mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • e-mail adresa;
 • ime i prezime;
 • datum rođenja;
 • preslika osobne iskaznice;
 • podatke o debitnoj/kreditnoj kartici, podatke o bankovnom računu;
 • broj poreznog obveznika;
 • zdravstvene ili medicinske informacije;
 • povijest plaćanja.

Kroz osobne podatke kreiramo račun koji označava pristup i ostvarivanje članstva našoj usluzi

2A. Podaci o korištenju

Podaci o korištenju prikupljaju se automatski prilikom korištenja usluge, kako bismo imali bolji uvid u svakodnevne aktivnosti pojedinog korisnika. U konačnici, takvi podaci koriste za dobrobit Vašeg ukupnog doživljaja usluge, kao i doživljaja svih ostalih korisnika.

Podaci o korištenju mogu uključivati informacije, kao što su adresa internetskog protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta preglednika, verzija preglednika, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, te druge dijagnostičke i analitičke podatke.

U slučaju korištenja aplikacije, izradom računa prihvaćate postupak obrade Vaših podataka o korištenju i spremni ste za korištenje usluge.

3A. „Kolačići“

Osim podataka o korištenju neophodnih za uslugu, tu su i kolačići koje preglednik prikuplja radi boljeg korisničkog iskustva svih interesanata, a ne samo korisnika. Informacije koje kolačići nose su analitičkog karaktera i služe u svrhu sagledavanja doživljaja svih interesanata, te informiranja istih putem oglasnih ponuda.

Možete onemogućiti kolačiće kako biste spriječili preglednik da nam pruža informacije za kreiranje posebnih ponuda oglasnog karaktera, ali ako to učinite, određene značajke web stranice možda neće ispravno raditi. Dovoljno je da prilikom posjete web stranice odustanete od prihvaćanja uvjeta kroz skočni „banner“ i napustite web stranicu i/ili svaki dio sučelja platforme.

3. ŠTO RADIMO S VAŠIM PODACIMA

Vaše osobne podatke kontrolor koristi za pružanje usluga koje ste zatražili, stvaranje i održavanje Vaših računa i praćenje neovlaštenih aktivnosti na Vašim računima.

Također, osobni podaci se koriste za komunikaciju s Vama o uslugama i proizvodima koje trenutno koristite, Vašim zahtjevima za korisničku podršku, novim uslugama i proizvodima koji bi Vam se mogli svidjeti, prilikama da nam date povratne informacije i ažuriranjima pravila.

Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima na naše zaposlenike i ugovorne strane koji imaju legitimnu potrebu za njihovim korištenjem. Ako dijelimo vaše podatke s drugim stranama (kao što su programeri, registri domena), oni moraju imati odgovarajuće sigurnosne mjere i valjan razlog za korištenje vaših podataka.

Shodno Zakonu, možete računati na sljedeće glavne odrednice odnosa prema Vašim osobnim podacima:

 1. Kontrolor obrađuje osobne podatke samo u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje usluge;
 2. Kontrolor može zahtijevati nadopunu osobnih podataka koji su netočni i nepotpuni;
 3. Kontrolor će obrađivati i čuvati osobne podatke samo u vremenskom razdoblju potrebnom za ispunjenje Usluge, a to je do brisanja Računa na zahtjev ili samostalno od strane Korisnika.

Korisnik u svakom trenutku može izbrisati račun, čime se prekida korištenje i pristup usluzi.

4. PODACI POVEZANI SA DRUŠTVENIM MREŽAMA TVRTKE

Kao upravitelj Facebook stranice za obožavatelje https://www.facebook.com/fitnessanny i Instagram stranice https://www.instagram.com/infofitnessanny/, Tvrtka i društvena mreža Facebook Inc. zajednički su kontrolori.

Tvrtka je sklopila ugovore s Facebook Inc. koji između ostalog definiraju uvjete korištenja Facebook stranica. Ovi se uvjeti uglavnom temelje na Facebook Inc. uvjetima pružanja usluge a detaljan pregled je na poveznici https://www.facebook.com/terms.php.

Koristimo funkciju Facebook Insights u vezi s radom Facebook stranice i na temelju GDPR-a, kako bismo dobili anonimne statističke podatke o Našim korisnicima.

U tu svrhu, Facebook Inc. postavlja kolačić na uređaj korisnika koji posjećuje našu društvenu mrežu. Svaki kolačić sadrži jedinstvenu identifikacijsku šifru i ostaje aktivan u razdoblju od jedne godine, osim ako se izbriše prije isteka tog razdoblja. Za više informacija o praksi privatnosti na Facebook-u, posjetite Facebook politiku privatnosti na poveznici https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

5. PRIVATNOST SREDSTAVA ZA NAPLATU USLUGE

Proizvodi unutar usluge se naplaćuju, a za procesuiranje i obradu transakcija koristimo usluge treće strane operatora naplate, u slučaju Tvrtke to je WSPay sustav i PayPal online plaćanje.

Tvrtka neće pohranjivati niti prikupljati podatke o Vašoj platnoj kartici. Te se informacije daju izravno trećoj strani operatoru naplate, čija je upotreba Vaših osobnih podataka regulirana njihovim Pravilima o privatnosti, dostupno na pregled na poveznicama https://www.wspay.info/cd/262/politika-privatnosti i https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full.

Treća strana operator naplate pridržava se standarda postavljenih od strane PCI-DSS-a kojima upravlja Vijeće za sigurnosne standarde PCI-a, što je zajednički napor kartičnih kuća kao što su Visa, Mastercard, American Express i Discover. PCI-DSS zahtjevi pomažu osigurati sigurno rukovanje podacima o plaćanju.

6. VAŠA PRAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Tvrtka se obvezuje poštivati povjerljivost Vaših osobnih podataka i jamčiti ostvarivanje Vaših prava, a svaki Korisnik može u svako vrijeme upravljati svojim osobnim podacima na sljedeće načine:

Zatražite pristup svojim osobnim podacima. Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, a na zahtjev Vam možemo i dostaviti kopiju Osobnih podataka koje imamo o Vama.

Zatražite ispravak osobnih podataka koje imamo o vama. Imate pravo na ispravak svih nepotpunih ili netočnih podataka koje imamo o Vama.

Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka. Ukoliko smatrate da postoji nešto u vezi sa načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka, možete uložiti prigovor. Također, imate pravo prigovoriti kada obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Zatražite brisanje Vaših osobnih podataka. Imate pravo od nas tražiti da izbrišemo ili uklonimo osobne podatke kada ne postoji dobar razlog da ih nastavimo obrađivati. Također, brisanjem računa, brišu se i svi Vaši osobni podaci.

Zatražite prijenos Vaših osobnih podataka. Vama ili trećoj strani koju ste odabrali pružit ćemo Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizirane podatke za koje ste nam prvotno dali pristanak da ih koristimo ili gdje smo podatke koristili za izvršenje ugovora s Vama.

Povucite svoj pristanak. Imate pravo povući svoj pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka. Ako povučete svoj pristanak, moguće da Vam nećemo biti u mogućnosti omogućiti pristup određenim specifičnim funkcijama usluge, niti isporučiti uslugu na zamišljeni način.

Svoja prava pristupa, ispravljanja, otkazivanja i prigovora možete iskoristiti tako da nas kontaktirate i to na: fitnessanny@fitnessanny.com

Imajte na umu da Vas možemo zamoliti da potvrdite svoj identitet prije nego što odgovorimo na takve zahtjeve.

Ukoliko smatrate da kršimo Zakon, primjedbe možete uputiti i izravno na nadzorno i kontrolno tijelo jurisdikcije Bosne i Hercegovine po ovoj tematici, a prema člancima 40. i 41. Zakona o zaštiti osobnih podataka: azlpinfo@azlp.ba ili izravno poštom na
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

7. PROMJENE „PRAVILA PRIVATNOSTI“

S vremena na vrijeme možemo ažurirati naša Pravila privatnosti. Savjetujemo Vam da povremeno pregledate ova Pravila privatnosti radi eventualnih promjena.

Obavijestit ćemo Vas putem e-pošte i/ili istaknute obavijesti na našoj usluzi prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum "Zadnje ažuriranje" u sklopu ovih Pravila privatnosti.

Zadnje ažuriranje: 05.03.2024.

Pridruži se zajednici!
163k PRATITELJA @FitnessAnny
facebook
113k PRATITELJA @infofitnessanny
instagram
9k PRATITELJA @fitnessanny
tiktok
Adresa Ljubuški Ul. fra Lovre Šitovića 6
Radno vrijeme Tu smo za Vas svakim radnim danom od 08:00h do 22:00h
Nedjelja neradna